Byggesak og andre tjenester

30 års erfaring med både arkitekttjenester og byggesøknader bidrar til en raskere prosess, gode råd og en smidigere behandling hos kommunen. Vi tilbyr i tillegg:

Arkitektarbeid:
  • Prosjektering av situasjonsplaner, utomhusplaner, terrengprofiler, sol og skyggediagrammer, avkjøringsplaner og lignende.
  • Dimensjonering og planlegging av overvannshåndtering.
  • Tegning av boliger.
  • Digitalisering av gamle tegninger.
  • 3d skisser og fotorealistisk 3d visualisering.
  • Mulighetsanalyse for tomter.

Deling og seksjonering
  • Fradeling av eiendom med koordinatfestet delekart, arealberegninger og analyse av bebyggbarhet.
  • Seksjonering av eiendom med seksjoneringskart og vedtekter.

Arealplanlegging
  • Reguleringsplaner
  • Mindre reguleringsendring