Gjennomføringsplan

SAK10 sier i § 5-3 "Søker skal utarbeide gjennomføringsplan for søknadspliktige tiltak der det er krav om ansvarlig foretak. I den grad det er relevant for tiltaket, skal gjennomføringsplanen inneholde oversikt over ansvarsområder oppdelt i funksjon og tiltaksklasser, ansvarlige foretak og gjennomføring av oppgavene."

Hensikten med gjennomføringsplanen er å påse at alle nødvendige fagområder er identifisert og at ansvaret er plassert. Gjennomføringsplanen er delt i to. Den første delen gjelder prosjekteringen eller planleggingen av tiltaket. Den andre delen gjelder faktiske gjennomføringen av tiltaket.

I gjennomføringsplanen identifiserer fagområde med beskrivelse, tiltaksklasse, foretak. 

Eksempel - sanitærinstallasjoner
Prosjekteringsarbeidet (PRO) for en rørlegger dreier seg blant annet om å planlegge hvor rørene som blir liggende under det støpte dekket bør gå ift. de ulike funskjonene som skal foregå inne i huset - slik som bad og kjøkken. I en gjennomføringsplan vil f.eks. stå Sanitærinstallasjoner: Plassering av sanitærutstyr med tilhørende rørsystemer.

Det utførende arbeidet (UTF) dreier seg da om å legge rørene som planlagt.  Igjennomføringsplanen vil det f.eks stå  Sanitærinstallasjoner: Montering av bunnledninger, komplett rørsystem og tilhørende komponenter og utstyr.

Ofte er det samme foretak som prosjekterer og utfører, men det er ikke noe krav. Det er formelle krav til firma som erklærer ansvar for PRO og UTF. Kravene er forskjellige ift. hvilke tiltaksklasse som gjelder for arbeidet. For eneboliger ligger som regel alt arbeidet i tiltaksklasse 1. 

Dersom du er i tvil om tiltaket  er avhengig av ansvarsbelegging og gjennomføringsplan, ta kontakt med oss på 412 66 783 eller send inn skjemaet her.

 

 

Få gratis vurdering av din byggesak:

Send inn skjemaet her. Helt uforpliktende.
  • Send forespørsel
  • (?)

Du får vurdering fra en av våre rådgivere: