Arealplanlegging

CK Nor Bygg tilbyr tjenester innenfor reguleringsarbeid. Gjennom vårt arbeid som ansvarlig søker leser vi mange reguleringsplaner hver måned og er dermed svært vant til formulering av hensyn og bestemmelser og tolkningerr. I tillegg prosjekterer vi 3d. Dette gjør at man kan produsere realiserbare planer hvor selve utbyggingen kan skje smidig.

Vi utarbeider plankart, bestemmelser og beskrivelser av plan med illustrasjoner. Vi innhenter også nødvendige uttalelser fra berørte parter og offentlige etater. I detaljplanen prosjekteres vegløsninger med profiler.

Planprosessen innebærer flere møter med planavdelinger i den aktuelle kommunen, oppstartsmøte, underveismøter og innleveringsmøte. Vi hjelper deg å finne gode, kostnadseffektive løsninger i utarbeidelsen av detaljplan.

Våre tjenester:

 • Utarbeidelse av område- og detaljplaner:
  plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med konsekvensutredning dersom nødvendig.

 • Konsekvensutredningsarbeid,
  både på overordnet nivå (kommuneplan) og på detaljnivå (reguleringsplan).

 • Utarbeidelse av 3D-modeller som illustrasjon til arealplaner. 

 • Utarbeidelse av  ROS-analyser på et overordnet nivå.

 • Prosjektering av vegnett

 

Ring oss på telefon 4840 4634 eller send inn skjemaet her. Du kan også sende epost til [email protected]

Få gratis vurdering av din byggesak:

Send inn skjemaet her. Helt uforpliktende.
 • Send forespørsel
 • (?)

Du får vurdering fra en av våre rådgivere: