CK Nor Bygg AS

CK Nor Bygg har for tiden 11 ansatte. Vi arbeider hovedsakelig med byggesøknader og har siden 2013 hatt hovedfokus på rollen som ansvarlig søker. Vi har derfor opparbeidet gode kunnskaper rundt byggesøknadsprosessen og kan garantere deg en rask og smidig saksgang, samt tett oppfølging fra våre byggesaksrådgivere.

Utnytte tomten

De viktigste beslutningene i et byggeprosjekt tas tidlig i prosessen. Det betyr at atkomst, plassering og orientering av hytte / bolig må være optimal når søknaden sendes. Fra 2016 har vi derfor styrket vår kompetanse og utvidet våre tjenester til også å omfatte arkitekturprosjektering, med spesiell fokus på å utnytte tomtens kvaliteter best mulig. 

30 års erfaring

Sivilarkitekt Paul Henrik Biong har over 30 års erfaring i arkitekt faget, blant annet som arkitekt for Den Norske Turistforening. Som faglig leder er det hans ansvar å samarbeide med kunden for å bidra til gode løsninger og samtidig sikre at søknadsdokumentasjonen er komplett. Alle søknader som forlater huset er derfor kontrollert både av byggesaksrådgiver og av faglig leder.

Fokus på ditt beste!

Vi er et firma med fokus på å yte best mulig service overfor våre kunder. Flere av våre faste kunder er store leverandører i det norske hytte- og ferdighusmarkedet. Vi utarbeider derfor cirka 350 (+) søknader i året. Dette bidrar til at vi hele tiden forbedrer våre rutiner for kvalitetssikring og sørger for at hver sak er dokumentert i tråd med tekniske forskrifter, reguleringsbestemmelser og offentlig saksgang.

God oppfølging!

Våre byggesaksrådgivere har opparbeidet stor erfaring og kunnskap som kommer din sak til gode. Hver enkelt byggesak får sin egen byggesaksrådgiver som er ansvarlig for oppfølging av din sak og av deg som kunde. Foretakets totale arbeidsmengde reguleres slik at det settes av tilstrekkelig tid til hver sak; våre kunder skal få god oppfølging.

Resultatet teller!

Vi ønsker at du som kunde skal være fornøyd med det produktet vi leverer og at din søknad blir raskt behandlet; når du om kort tid får: «Tillatelse til tiltak» er vi begge fornøyd!
 
Leif Erlend Hjelmen
Daglig leder
+47 484 04 634
 
Paul Henrik Biong
Faglig leder/ Sivilarkitekt M.N.A.L.
+47 901 81 824
Alexandra Erichsen
Kontoradministrator
+47 401 62 323
Chris Enoc Cabral
Arbeidende styreleder
+47 412 46 812
Nils Petter Kirkerud
Byggesaksrådgiver/ Teknisk tegner
+47 412 46 021
Roman Montero
Byggesaksrådgiver/ Teknisk tegner
+47 413 56 466

Adrian Frandsen
Byggesaksrådgiver/Teknisk tegner
+47 929 77 688

Per Pande-Rolfsen
Sivilarkitekt M.N.A.L.
+47 906 56 289

Jeanine Wik
Byggesaksrådgiver
+47 900 62 938
Filip Wik
Byggesaksrådgiver
+47 400 19 262
Marit Biong
Byggesaksrådgiver
+47 473 05 601

Tonia Westby Hansen
Byggesaksrådgiver
+47 

Silje L. Wik
Leder avdeling Bergen 
Byggesaksrådgiver
+47 412 76 161

Sindre Sørgård
Avdeling Bergen 
Byggesaksrådgiver/Teknisk tegner
+47 940 68 120