Kommentar til nabomerknader

Vi opplever fra tid til annen at naboer har merknader til tiltak - særlig i de større byene. Dette kan være ergerlig i saker som ellers ville ha hatt 3 ukers saksbehandlngstid i kommunen, men som på grunn av merknaden havner i 12 ukers kategorien. I noen tilfeller trenger naboen bare litt ekstra forklaring, og kan være villig til å droppe merknaden.

Dersom din nabo har en merknad til ditt prosjekt, skal denne legges ved søknaden sammen med en kommentar. Vi kan hjelpe deg med tilsvar til nabokommentarer. Det er viktig å være saklig i håndteringen av merknader. I regulerte byggeområder ser man at merknader som går på tapt utsikt, solforhold og innsyn sjelden vinner fram - det er en risiko ved å bo i by eller byggefelt at det bebygges på naboeiendommen. 

Ta kontakt med oss på 412 66 783 eller send inn skjemaet her.

 

Få gratis vurdering av din byggesak:

Send inn skjemaet her. Helt uforpliktende.
  • Send forespørsel
  • (?)

Du får vurdering fra en av våre rådgivere: