Løsninger for firma

Vi tilbyr fleksible løsninger for firma som bygger alt fra noen få enheter i året til flere hundre. Vi har et vellykkede samarbeid med flere ferdighusprodusenter og ferdighytteprodusenter.

Plansjekk
Så lenge reguleringsplanen er ny er det relativt lett å planlegge og gjenføre tiltak. Utfordringen oppstår når man jobber med gamle reguleringsplaner, siden kommuneplanen oftest kommer inn med mange bestemmelser. Det er derfor viktig at man tidlig finner ut hva som gjelder for eiendommen - slik at man styrer forventningene til kunder og legger opp til et løp som er gjennomførbart.

Tomteanalyse
Ved å utføre en tomteanalyse kan man få svar på hvor mange eneheter og hvilke typer hus som kan plasseres på en tomt. Når tomter er litt bratte er analyse helt avgjørende for å få til en vellykket prosess. Etter at vi har laget en terrengmodell som viser nærområdet inklusiv veier, kan man avgjøre sånt som om boligen bør ha sokkel, hvor det er behov for støttemurer, hva som er mulighetsrommet ift. utnyttelse og høyder, hvordan man kan snu på egen eiendom. hvordan løse gode uteoppholdsarelaer/MUA.

Tegninger som kan brukes til nabovarsling og søking
Vi produserer situasjonsplaner, utomhusplaner med MUA beregning, avkjøringsplaner, planer for håndtering av overvann, terrengprofiler, enkle 3d illustrasjoner og fotrealistisk 3d visualisering. 

Byggesak, ansvarsbelegging, FDV og ferdigattest
Vi har utviklet gjennomtenkte skjema for bestilling og ansvarsbelegging. Videre har vi sidemannkontroller og interne sjekklister som revideres ut fra analyse av mangelbrev. Målet vårt er å produsere byggesaker effektivt med så få mangler som mulig - og å sende et tiltalende følgebrev og en oversiktlig byggesøknad til kommunen.

Vi bruker Altinnløsning for innhenting av mesteparten av ansvarsretter og nabovarsling. Når det kommer til midlertidig brukstillatelse, ferdigattester og FDV-dokumentasjon, så har vi ansatte som bare jobber med dette.


Ta kontakt for tilbud
Leif Erlend Hjelmen
Mob: 4840 4634
E-post: [email protected]